OVER LEVEN

Over Leven

Heb je wel eens gedachten aan zelfdoding? Zie je soms het leven niet meer zitten?
Zou je daarover eens willen praten met iemand die daar ook ervaring mee heeft en wil je weten hoe anderen hiermee omgaan? Dan is de zelfhulpgroep Over Leven, mogelijk iets voor jou.
Omdat mensen die het zelfde hebben meegemaakt vaak beter begrijpen waar je mee worstelt dan mensen die niet dezelfde ervaring hebben. Door met elkaar te praten weet je dat je niet de enige bent, maar kun je ook praten over alle mogelijkheden die er wel zijn en hoe je krachtiger in het leven kunt staan.
We gaan met elkaar in gesprek in een veilige setting en er kunnen verschillende thema’s aan bod komen. De groep wordt voorgezeten door twee opgeleide ervaringsdeskundigen.
De groep is een lotgenotengroep en geen behandelgroep. In de groep delen we onze gevoelens met respect voor ieders eigenheid en we gaan samen op zoek naar handvatten die ons kunnen helpen om te gaan met onze gedachten.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen