Verantwoording

Jaarrekening

Lees hier de jaarrekening inclusief het bestuursverslag over het afgelopen jaar.

Visie en uitgangspunten

Het Zelfhulp Netwerk heeft haar visie en uitgangspunten geformuleerd.
In bijgaand document Visie en uitgangspunten staan deze beschreven.

LAATSTE NIEUWS