Contactpersonen

Contactpersonen van een groep

Elke groep heeft één of meerdere contactpersonen. De contactpersoon is degene die de groep heeft opgestart en waar wij contact mee leggen als er een nieuwe deelnemer bij de groep wil aansluiten.
De contactpersoon mag gratis de training ‘Hoe start ik een zelfhulpgroep’ volgen, bij voorkeur samen met een tweede contactpersoon. Na het volgen van deze training bepalen de contactpersonen hoe ze de groep vorm willen geven. De contactpersoon is de zogenoemde ‘kartrekker’ van de groep en bewaakt ook het groepsproces.

We spreken niet van begeleiders omdat de contactpersoon ook deelnemer is aan de groep. Er is dus sprake van gelijkwaardigheid, ook al heeft de contactpersoon een andere rol en iets meer verantwoordelijkheid.
De contactpersoon draait de groep altijd op basis van wederkerigheid.

LAATSTE NIEUWS