Wat is zelfhulp?

Wat is zelfhulp?

Wie te maken krijgt met een ziekte, verslaving of ander persoonlijk probleem, gaat in eerste instantie naar de huisarts of hulpverleners. Maar er zijn ook andere manieren om ondersteuning te krijgen in het omgaan met je ziekte, probleem of ervaring; praten met lotgenoten. Deze vorm van ondersteuning noemen we zelfhulp.

Relatieproblemen, seksuele identiteit, verslavingsproblematiek, angstgevoelens en ziekten kunnen mensen door omstandigheden het gevoel geven dat ze er alleen voor staan, of er niet bij horen.

Bij zelfhulp helpen en steunen lotgenoten elkaar door ervaringen uit te wisselen. Mensen kunnen in alle vrijheid, en altijd anoniem, hun verhaal vertellen. Dat lucht niet alleen op, maar zorgt er ook voor dat ze zichzelf beter leren kennen. Bovendien kan zo een isolement voorkomen of doorbroken worden.
Het deelnemen aan een groep betekent niet dat je met elkaar gaat klagen over het leven. Je hebt de mogelijkheid om je eigen verhaal te delen, zonder oordeel. Je ervaart (h)erkenning bij de andere deelnemers waardoor je weet dat je er niet alleen voor staat.
Je kunt van elkaar leren door te luisteren naar elkaars verhaal. Dat kan helpen in het kijken naar mogelijkheden en kansen, waardoor je wellicht herstelt of accepteert wat je hebt meegemaakt.

Wil je graag een inkijkje in hoe het is om aan een zelfhulpgroep deel te nemen? Lees dan verslavingszorg Frits deel 3, een artikel over het bijwonen van een AA bijeenkomst.

LAATSTE NIEUWS