Lichamelijke gezondheid

lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid

Chronische pijn
Voor mensen met chronische pijnklachten.

COVID (meerdere zelfhulpgroepen)
Voor mensen met long-COVID en daaraan gerelateerde klachten.

Hoormij/N.V.V.S (Stichting)
Voor slechthorenden, doof gewordenen, hun goedhorende partners en belangstellenden.

Inloophuizen voor mensen met kanker (meerdere inloophuizen)
Inloophuizen zijn ontmoetingsplaatsen waar mensen met kanker en hun naasten terecht kunnen voor ondersteuning.

Multiple Sclerose (MS)
Voor mensen die MS hebben, hun partner en/of directe familie.

NAH (Niet-aangeboren hersenletsel, meerdere zelfhulpgroepen)
Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn er in omgeving Eindhoven meerdere mogelijkheden om elkaar met of zonder partner te ontmoeten, zoals praatgroepen, een CVA/NAH café en een kook club.

Parkinson – NAH – MS (meerdere praat- en bewegingsgroepen)
Praten en bewegen voor mensen met een hersenziekte zoals Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel of Multiple Sclerose.

LAATSTE NIEUWS