NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) AFD. EINDHOVEN E.O.

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) afd. Eindhoven e.o.

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden behartigt (in de meest uitgebreide zin) belangen van slechthorenden, doofgewordenen, Menière- en Tinnituspatiënten. De vereniging biedt voorlichting over slechthorendheid aan goedhorenden, zowel aan individuen en groepen als binnen opleidingen. Daarnaast wordt begeleiding geboden aan slechthorenden bij het leren omgaan met hun handicap en wordt informatie/advies verstrekt over technische hulpmiddelen.

Er zijn groepen in Eindhoven en Helmond. Bij voldoende belangstelling kan er een oefengroep “spraak afzien” georganiseerd worden.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen