Organisatie

Het Zelfhulp Netwerk zit zo in elkaar

Het Zelfhulp Netwerk is sinds 1990 uitgegroeid tot een professionele organisatie met een eigen doel en visie; zelfhulp bekend maken en zorgen dat de groepen kunnen draaien.

Team

De organisatie bestaat uit een team van betaalde medewerkers die te vinden zijn op het kantoor in Eindhoven. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor deelnemers en contactpersonen van de groepen, ook zijn zij het eerste aanspreekpunt wanneer je op zoek bent naar een zelfhulpgroep of er een wil starten. Op het kantoor zijn ook verschillende vrijwilligers actief die ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden.

Bestuur

Het team wordt ondersteund door een vrijwilligersbestuur wat bemensd wordt door professionals uit verschillende sectoren. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en ondersteunt het team op organisatorisch vlak.

Bert Spooren – Voorzitter
Jos van Keulen – Penningmeester
Trudy van der Wielen – Secretaris
Niek Boselie – Personeelszaken

Raad van Zelfhulp

Er is ook een Raad van Zelfhulp actief. Dit is een groep vrijwilligers die vanuit hun ervaringen met zelfhulp het team ondersteunt op inhoudelijk vlak. Zij bewaken zogezegd ‘de ziel van zelfhulp’.

RAAD VAN ZELFHULP.

Binnen Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is de Raad van Zelfhulp in het leven geroepen, omdat er behoefte is aan een orgaan dat waakt over de uitgangspunten van zelfhulp.

Deze Raad doet dat door contacten te onderhouden met alle medewerkers, contactpersonen en vrijwilligers. De Raad heeft een belangrijke adviserende rol binnen het Zelfhulp Netwerk. Dit advies kan gevraagd en ongevraagd uitgebracht worden.

De Raad bestaat uit een groep vrijwilligers, die zelf in zelfhulpgroepen zitten, trainer zijn of anderszins heel direct bij zelfhulp betrokken zijn. Vanuit hun ervaringen bieden zij samen ondersteuning aan de organisatie.

De Raad van Zelfhulp vergadert iedere eerste woensdag van de maand in Eindhoven. Tijdens deze vergaderingen wordt ook meegedacht met het team en het bestuur en worden adviezen aan hen geformuleerd. Deze adviezen hebben betrekking op het inhoudelijke en wellicht organisatorische deel van zelfhulp. Dus alles wat te maken heeft met de zelfhulpgroepen en zaken die betrekking hebben op de groepen. Door op deze manier mee te denken zorgt de Raad ervoor dat ‘De twaalf gouden tips van zelfhulp’ in ere worden gehouden (voor deze tips zie website: www.zelfhulpnetwerk.nl).

De Raad van Zelfhulp is er voor alle groepen, alle contactpersonen en alle deelnemers van de zelfhulpgroepen. We horen/lezen graag de positieve geluiden van de groepen, maar ook wanneer het niet van een leien dakje gaat vernemen we dat graag. Neem dan contact op met de Raad van Zelfhulp op: raad@zelfhulpnetwerk.nl. De mails worden alleen gelezen door de voorzitter/leden van de Raad van Zelfhulp . Natuurlijk is net als bij de groepen, ook bij de Raad anonimiteit heel belangrijk.

Email: raad@zelfhulpnetwerk.nl
Folder: Raad van Zelfhulp ZHNW

EINDHOVEN, d.d. 7 maart 2018

Vrijwilligers

Zoals hierboven is benoemd, zijn er vrijwilligers actief op kantoor. Ook het bestuur en de Raad bestaan uit vrijwilligers.
Alle contactpersonen die zelf een groep draaien doen dit op vrijwillige basis en op basis van wederkerigheid, zij krijgen dus geen vrijwilligersvergoeding. Daarnaast hebben we nog vrijwilligers die bij voorlichtingen hun ervaringsverhaal vertellen en die de training geven om een zelfhulp groep te kunnen starten. In totaal zijn er meer dan 200 vrijwilligers actief bij het Zelfhulp Netwerk.

Vertrouwenspersoon

Voor werknemers en vrijwilligers van onze organisatie is er een vertrouwenspersoon beschikbaar.

Een vertrouwenspersoon is de contactpersoon binnen een bedrijf als het gaat om ongewenst gedrag. Het is voor een werknemer of vrijwilliger prettig om met zijn problemen bij iemand terecht te kunnen zodat het opgelost wordt. Er zijn een aantal verschillende soorten ongewenst gedrag zoals geweld, ongewenste intimiteiten, pesterijen en discriminatie. Een vertrouwenspersoon probeert samen met de hulpvrager te zorgen voor een oplossing, zodat de psychosociale belasting weggenomen wordt.

Vertrouwenspersoon Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant:
Miek Manders
miekmanders@gmail.com

LAATSTE NIEUWS