DONEREN

ANBI Status

Het Zelfhulp Netwerk is met ingang van 2018 een instelling die wordt erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Dit betekent voor u dat uw giften aan de Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant fiscaal aftrekbaar zijn.
Ook bestaat de mogelijkheid om een jaarlijks periodieke gift te doen zonder dat er een drempel wordt gehanteerd in het bedrag dat u mag aftrekken van uw inkomen.
Naast de mogelijkheid om een gift aan de stichting te doen is het ook mogelijk om stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant een legaat (schenking middels testament) te verstrekken. Op deze wijze komt uw bijdrage 100% ten goede aan de stichting en bent u ook na uw overlijden van betekenis voor de stichting.

Indien u een gift wil doen:

U kunt uw bedrag overmaken naar:
STICHTING Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant
NL73 RABO 0156 4504 29
Vermeldt in de omschrijving “donatie”.

Voor uw belastingaangifte:
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de stichting = 009710115

ANBI

ANBI VERANTWOORDING

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 4109.1705.0001
RSIN: 00971 0115

Contactgegevens:
Adres : Pastoriestraat 147, 5612 EK Eindhoven
Telefoonnummer : 040 2118328
E-mailadres : info@zelfhulpnetwerk.nl
Website : www.zelfhulpnetwerk.nl

Het bestuur van de stichting is met ingang van 1 juni 2023 als volgt samengesteld:
Voorzitter : Bert Spooren
Secretaris : Trudy van der Wielen
Penningmeester : Jos van Keulen
Bestuurslid : Niek Boselie

De bestuursleden van de stichting kunnen voor hun werkzaamheden een maandelijkse kostenvergoeding ontvangen.

De stichting past voor haar werknemers de CAO Zorg en Welzijn toe. Het beloningsbeleid is hierop gebaseerd.

Algemene informatie voor de stichting is te vinden op de website www.zelfhulpnetwerk.nl.

Op deze website is bij de verantwoording gepubliceerd:

– Bestuursverslag

– Jaarrekening

– Visie en uitgangspunten

Klik hier voor de ANBI verantwoording van de stichting

LAATSTE NIEUWS