S.L.A.A. (SEKS EN/OF LIEFDEVERSLAAFDEN)

S.L.A.A. (Seks en/of liefdeverslaafden)

Wat willen wij graag samen:
S.L.A.A. staat voor Sex And Love Addicts Anonymous ofwel de Anonieme seks- en liefdeverslaafden.
Het is een gemeenschap van mannen en vrouwen gebaseerd op het model van de Anonieme Alcoholisten die een gemeenschappelijk probleem hebben, namelijk een obsessie met seks en of liefde.
Met het Twaalf Stappen programma tot herstel proberen zij een manier van leven te vinden van niet meer in beslag wordt genomen door een overdreven behoefte aan seks- en of liefde. Nuchterheid betekent terugkeer van keuzevrijheid, geestelijke gezondheid en persoonlijke waardigheid.
In SLAA identificeert eenieder de voor hem/haar specifieke en relevante verslavende gedragingen en wordt nuchterheid bereikt door dit gedrag, per dag, op te geven.

Door een eenvoudig programma te volgen dat voor een reeks van mannen en vrouwen succesvol is gebleken, kunnen wij herstellen.
Om de vernietigende gevolgen van seks- en liefdeverslaving tegen te gaan spreken wij vijf hoofdbronnen aan: nuchterheid, sponsorschap en bijeenkomsten, de stappen, dienen, en tot slot spiritualiteit.
In S.L.A.A. leren wij de realiteit te accepteren dat wij deze verslaving hebben en het idee los te laten dat wij die met succes onder controle kunnen krijgen op basis van onze eigen wil alleen. Toegevend dat wij machteloos staan tegenover deze aandoening, stoppen wij met ons verslavingsgedrag, richten ons tot een macht groter dan wijzelf om ons te leiden, maken het goed waar wij anderen kwaad hebben gedaan en bouwen het leven weer op, fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel.

Zie ook de website van S.L.A.A. Nederland: www.slaa-nederland.nl

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen