A.A. (ALCOHOL ANONYMOUS) VROUWENMEETING HELMOND

A.A. (Alcohol Anonymous) vrouwenmeeting Helmond

Wat willen wij graag samen:
De AA vrouwenmeeting is voor vrouwen die het verlangen hebben te stoppen met hun verslaving.
Door te luisteren naar andere herstellende verslaafden willen wij elkaar ondersteunen en elkaar helpen bij het opbouwen van een clean en nuchter leven.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen