NAH YOUNG

NAH Young

NAH YOUNG is een groep voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Om de twee maanden is er een bijeenkomst voor jongeren met NAH tussen de 18 en 35 jaar om gezellig bij te praten.
Aan de hand van thema’s worden er ervaringen uitgewisseld. Iedereen heeft NAH en daardoor zal er onderling waarschijnlijk veel herkenning zijn en daarbij, zeker niet onbelangrijk, is er een heleboel gezelligheid!

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen