NAH Veldhoven

NAH Veldhoven

De gevolgen van NAH
Het krijgen van hersenletsel heeft grote impact op het leven van de betreffende persoon, en zeker ook van de naastbetrokkenen.
Hersenletsel heb je nooit alleen. Men heeft het ook wel over ‘een breuk in de levenslijn’. Veel in het leven verandert.
Voor iedereen zijn de gevolgen verschillend. Er zijn zichtbare lichamelijke gevolgen, zoals verlamming en evenwichtsproblemen. Maar er zijn ook onzichtbare gevolgen, zoals vermoeidheid, overprikkeling, gedragsverandering, geheugenproblemen, aandachtsproblemen, problemen met spraak en taal, ontremming en seksuele problemen .

Lotgenotengroep
Deze lotgenotengroep is voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit kan veroorzaakt worden door een hersenbloeding of –infarct (CVA), een hersentumor, een infectie, langdurig zuurstoftekort, een ongeval of door geweld.
NAH kan ook ontstaan door vergiftiging (alcohol, drugs) of door een ziekte (MS of Parkinson). Deze mensen verwijzen wij graag naar andere zelfhulpgroepen, meer gericht op deze problematiek.

Afspraken
In deze zelfhulpgroep praat je met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Je herkent jezelf in de verhalen van anderen.
Je mag in een vertrouwde omgeving ervaringen delen met elkaar en zodoende steun en veiligheid ervaren.
Je ervaart dat je niet de enige bent, want … zelfhulp doe je niet alleen!!!
De zelfhulpgroep geeft je weer kracht met als doel de kwaliteit van je eigen leven te verbeteren en te behouden.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen