NAH Son

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan ontstaan door een beroerte, een hersentumor, een ziekte of langdurig zuurstoftekort. Het kan ook het gevolg zijn van een ongeval of geweld. Er is niet één hersenletsel gelijk aan het andere. Voor iedereen zijn de gevolgen verschillend.

Breuk in de levenslijn
Het belangrijkste kenmerk van NAH is ‘de breuk in de levenslijn’. Het leven is niet meer zoals vóór het hersenletsel. Er zijn veel zichtbare én onzichtbare gevolgen. NAH is een chronische aandoening, je moet leren leven met de beperkingen. Ook de naasten moeten leren omgaan met een veranderde persoon en een veranderd leven. Hersenletsel heb je nooit alleen!

Herkenning, erkenning en begrip
De onzichtbare gevolgen van hersenletsel zijn nog te weinig bekend. Mensen met NAH stuiten dan ook vaak op onbegrip. Bij NAH Son heb je aan een half woord genoeg. De begeleiding is in handen van een ervaringsdeskundige. Je kunt in een vertrouwde omgeving ervaringen delen met elkaar en tips uitwisselen. Om elkaar te steunen en om van elkaar te leren. Je ervaart dat je niet de enige bent. Dat helpt, samen bereik je meer!

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen