Dwang

Wat willen wij graag samen:
Door contacten met lotgenoten steun ondervinden bij het bestrijden van dwangstoornissen. Deze klachten proberen te verminderen door onderlinge steun, door het uitwisselen van ervaringen en door de deelnemers zelfingebrachte oefenprogramma’s.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen