DEPRESSIEGROEP

Depressiegroep

Wat willen wij graag samen:
Mensen met een depressie een luisterend oor bieden zodat het makkelijker wordt om met een depressie om te gaan. Het geven van herkenning, erkenning en steun aan elkaar kan dat proces op gang brengen. De zelfhulpgroep is voor iedereen die met deze problematiek geconfronteerd wordt.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen