DEPRESSIEGROEP VOOR JONGEREN

Depressiegroep voor jongeren

Wat willen wij graag samen:
Mensen met een depressie een luisterend oor bieden zodat het makkelijker wordt om met een depressie om te gaan. Het geven van herkenning, erkenning en steun aan elkaar kan dat proces op gang brengen.
De zelfhulpgroep is voor jongeren tot en met 40 jaar.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen