VERWERKINGSGROEP VOOR NABESTAANDEN NA ZELFDODING

Verwerkingsgroep voor nabestaanden na Zelfdoding

Wat willen wij graag samen:
Het houden van gespreksgroepen, waar men zijn probleem kan bespreken en erkenning kan vinden, bij anderen, die dergelijke ervaringen hebben.
Het lotgenotencontact kan helpen door de ervaringen van anderen te gebruiken bij eigen verwerking.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen