Even voorstellen Janine Cosijn

Zo’n veertig jaar geleden zocht de gemeente Eindhoven een scriptiestudent bij Pieter van Harberden – die toen bezig was met zijn promotieonderzoek naar de AA – om eenheid te brengen in de vele verzoeken tot steun van individuele zelfhulpgroepen. Ik was op dat moment nét afgestudeerd op zelfhulp en zat werkloos thuis. Ik ben toen bij de GGD Eindhoven aan de slag kunnen gaan. Dit leidde in 1985 tot de eerste beleidsnota over informele zorg en zelfhulp. Ik mocht bij de GGD blijven en werd toen de eerste ondersteuner van verschillende zelfhulpgroepen. Ondertussen werd er hard gewerkt aan de oprichting van het Zelfhulp Netwerk.

Inmiddels had ik met veel zelfhulpgroepen kennis gemaakt. In een van deze ontmoetingen kwam ik in gesprek met een vrouw die “mijn” verhaal aan het vertellen was – een lotgenoot!  Die (h)erkenning zorgde ervoor dat ik een tijdje in deze zelfhulpgroep heb meegedraaid.

Niet veel later kreeg ik het verzoek om een bestuursfunctie te vervullen bij de AGOG in Eindhoven. En na daar een aantal jaar te hebben meegewerkt, werd ik secretaris – en later voorzitter – van AGOG Nederland. Vanuit die hoedanigheid heb ik ook meegewerkt aan de projectgroep Zelfhulp en Verslavingen van het Trimbos-instituut. Daar is later ook een overkoepelende stichting voor ontstaan waar ik eveneens voorzitter van ben geweest. In 2009 heb ik deze landelijke activiteiten beëindigd.

In al die jaren heb ik het Zelfhulp Netwerk gevolgd; met regelmatige contacten met Joke de Haas. In 2009 zijn we zelfs samen naar Berlijn geweest voor een bijzonder leerzame internationale conferentie over Zelfhulp.

In 2016 ben ik gestopt met betaald werken voor de gemeente Eindhoven en ben toen weer snel betrokken geraakt bij het Zelfhulp Netwerk als secretaris. We hadden een overleg toen Hetty in de gaten kreeg dat er iets goed mis was. Ze heeft heel resoluut en adequaat de ambulance gebeld; ik bleek een herseninfarct te hebben. Daar ben ik heel goed van hersteld, maar ik ben toen wel gestopt als secretaris.

Bij het jubileumfeest van het 30-jarig bestaan van het Zelfhulp Netwerk, ging het zelfhulp-virus toch weer kriebelen en heb ik positief gereageerd op het verzoek van de Raad van Zelfhulp om lid te worden.

Ik ben nu 66 jaar; ik woon met mijn echtgenoot Martin in het mooie Oirschot waar ik als gids toeristische rondleidingen verzorg en als liefhebberij heb ik o.a. beeldhouwen in steen.